PYTAGORIÁDA

15.12.2010 21:35

Na dnešnej hodine matematiky všetci žiaci 3.A riešili úlohy školského kola matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. A tak hlavičky počítali a počítali... Body sa rozdávali za správnosť, ale aj za rýchlosť. Ale aj tu platí staré známe: "Rýchla práca nebýva vždy dobrá." Poradie a úspešnosť riešiteľov nájdete v časti matematika!