Mgr. Andrea Omastová

triedna učiteľka 4.A

tel: 0908 826 588

email: aomastova@gmail.com

ZŠ s MŠ Pionierska 2

977 01 Brezno