HODNOTENIE 4. TÝŽDEŇ

  DIKT. MAT dú PRIR.dú  MAT o čase    
Ninko odovzdané OK Splnené super    
Lucka odovzdané OK Splnené super    
Maroš odovzdané OK splnené super    
Laura odovzdané OK splnené super    
Emmka odovzdané OK splnené super    
Miška odovzdané OK splnené super    
Jerguš odovzdané OK splnené super    
Evka odovzdané OK splnené super    
Marek odovzdané OK splnené super    
Emka odovzdané OK splnené super    
Alexík odovzdané OK splnené super    
Vivi odovzdané OK splnené super    
Kubko odovzdané OK splnené super    

1.2. DIKTÁT - známky zapísané v Edupage

2.2. MATEMATIKA - známky zapísané v Edupage

3.2. PRÍRODOVEDA - známky zapísané v Edupage

HODNOTENIE

  1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň
Ninko splnené splnené splnené
Lucka splnené splnené splnené
Maroško splnené splnené splnené
Laurika splnené splnené splnené
Emmka splnené splnené splnené
Miška splnené   splnené
Jerguško splnené splnené splnené
Evka splnené    
Marek splnené   splnené
Emka splnené splnené splnené
Alexík splnené splnené splnené
Vivi splnené splnené splnené
Jakubko splnené splnené splnené