HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

08.02.2011 19:25

V piatok a v pondelok prebehlo triedne kolo v prednese poézie a prózy. Výsledky triedneho kola nájdete v časti čítanie.