VITAJTE NA STRÁNKE 2. D TRIEDY

 

Všetky potrebné informácie a pokyny pre školské vyučovanie od 1. júna nájdete v časti PRE RODIČOV

 

DOMÁCE ÚLOHY

na týždeň 25. máj - 29. máj

 
   SJ - pracovný zošit str. 54  a 55
         - učebnica str. 97 Pozorne si prečítaj žltý obdĺžnik!
                          str. 98/ 11 vypracuj písomne do zošita
                    
 MAT - pracovný zošit str. 47 a 48
          - učebnica str. 67/ 1 vypracuj písomne do zošita
         
  ČÍT - Čítanka str. 104 Hana Zelinová:
                                      O červenom smreku
                        str. 105  Mária Haštová: Záružlie
           Mimočítankové čítanie Varí sa to, pečie sa to...
                                                str. 40 a 41
  PRV - Životné prostredie rastlín
           Pracovný zošit 74/ 4
           Pozri si prezentáciu v časti PRVOUKA
 
ANJ - pracovný zošit 17/5, 6, 7