Takí sme šikovní...

 

Prezentácie žiakov, ktoré pripiravili na vyučovania a dali si naozaj záležať.......

Nájdete tu

Iné dokumenty si môžete prezrieť tu!